de beste tiltechniek is de gewichthefferstechniek

Tiltechniek, maakt het nog uit hoe je tilt?
A. en J.H. Bruggeman, H.J. Kooke

De tiltechniek onderzoeken  zijn onderzoeken naar Bol Bukkend tillen met zoveel mogelijk gestrekte knieën (BB, stoop in het engels) en tillen met Diepe Kniebuiging en Romp zo Recht mogelijk op (DKRR, squat in het engels) met de benen gesloten en gespreid geweest.

Conclusie uit de onderzoeken is dat het niet veel uitmaakt hoe je tilt, moment, compressiekrachten en lumbale flexie zijn bij alle technieken vergelijkbaar. Soms heeft BB zelfs nog voordelen t.o.v. de DKRR technieken, zeker t.o.v. van de DKRR technieken met gesloten benen en zeker voor de laag lumbale bewegingssegmenten, die bij DKRR net als bij BB ook in maximale flexie komen .

Het statement het maakt niet uit hoe je tilt zijn op basis van deze onderzoeken gerechtvaardigd. Echter de STEP GHT I is niet in deze onderzoeken betrokken geweest. In een van de onderzoeken werd wel melding gemaakt van een gewichthefferstechniek, maar dit was meer een diep door de knieën met gespreide benen techniek  en geen GewichtHeffersTechniek I zoals die door STEP nauwkeurig omschreven is.tiltechniek, gewichthefferstechniek nee en GHT ja

De STEP GHT I is een techniek met veel meer beenspreiding, minder kniebuiging en minder exorotatie van de voeten.

Naar aanleiding van het artikel van Bosch e.a.  en het boven beschreven misverstand over de gewichthefferstechniek heeft STEP contact opgenomen met Idsart Kingma om de STEP de GHT aan de Vrije Universiteit van Amsterdam te laten onderzoeken.

Resumerende conclusies uit VU onderzoek

GHT I is een veiliger tiltechniek dan BB, DKRR en de vrije techniek omdat bij GHT I:

1. De maximale compressie lumbaal minder is;

2. Eindstandige LWK flexiebelastingen voorkomen worden. Dit is extra belangrijk omdat elke graad minder flexie van de LWK tot 10% minder flexiebelasting voor de tussenwervelschijf leidt (28);

3. Afsteunen de belasting van de LWK bij GHT het meest vermindert;

4. Kantelen de belasting en flexie van de LWK bij GHT het meest vermindert.

De vraag in de titel van dit artikel “maakt het nog uit hoe je tilt?” moet met ja beantwoord worden. Het maakt wel degelijk uit hoe je tilt:

1. GHT I is een te verkiezen tiltechniek ter primaire preventie van rugklachten;

2. Ter secundaire preventie van rugklachten bij mensen met flexie rugklachten moet GHT I met Verbinden, Afsteunen, Kantelen en Dichtbij worden aangeraden.

Lees meer en literatuurlijst

Rugklachten, STEP boek voor leken

Tiltechnieken Ja en Nee

Visie McGill op tiltechnieken