rugschool, onderzoek naar een ratjetoe aan rugscholen en tiltrainingen

Rugschool of tiltraining, Nee

Tiltrainingen en rugschool staan de laatste tijd in een negatief daglicht. Men schrijft dat het niets uitmaakt hoe je tilt  of dat je tilcursussen beter kunt opheffen . Deze boute beweringen van vooraanstaande Nederlandse professoren zijn gestoeld op onderzoek naar een ratjetoe van onsamenhangende tiltrainingen of rugscholen, onderzoeken:
1. waarin alleen een squat techniek met stoop techniek vergeleken wordt en men vergat dat er ook nog andere technieken zijn;

2. naar tiltrainingen of rugscholen die de onbruikbare squat tiltechniek voorstaan, zoals bij de Zweedse rugschool of varianten daarvan;

3. naar tiltrainingen of rugscholen die vooral op matjes buikspieren en rugspieren trainen;

4. naar tiltrainingen of rugscholen die met een paar dagdelen lifetime gedragsverandering willen bewerkstelligen;

5. naar tiltrainingen of rugscholen met te eenzijdige aandacht voor tillen en niet bukken, verplaatsen, duwen, trekken zitten, opstaan uit zit, knielen, opstaan uit bed en bij aan- en uit kleden;

6. naar tiltrainingen of rugscholen waarin men eenzijdig werkhandelingen trainde;

7. naar tiltrainingen of rugscholen waarin men alleen met technische ergonomische hulpmiddelen leerde omgaan;

8. naar tiltrainingen of rugscholen zonder inzet van directe individuele secundaire preventie, die op het moment dat er rugklachten zijn – en ze het meest nodig zijn – afwezig zijn;

9. naar tiltrainingen waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen rugklachten van wel of niet degeneratieve aard.

STEP schreef in 1993 al over al deze negatieve elementen in de diverse rugscholen.

Rugscholing of tiltraining, Jarugschool, Zin en Onzin van rugscholing, tiltrainingen

In de visie van STEP voldoet goede rugscholing aan de volgende vereisten:

1. de rugscholing  is niet alléén gericht is op de werksituatie maar op veilig ruggedrag in  werk- en vrijetijd;

2. de tiltechnieken en het aan te leren veilig ruggebruik zijn wetenschappelijk verantwoord en praktisch bruikbaar, de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT) voldoen hieraan;

3. er wordt primaire preventieve groepsgewijze training in veilig ruggedrag gegeven;

4. er wordt groepsgewijze primaire preventieve Follow-Up training in veilig ruggedrag gegeven;

5. er wordt directe secundaire preventie individuele training in veilig ruggedrag gegeven. Zodra er (voorbodes van) rugklachten zijn, wordt direct een individuele training opgestart. Essentieel hierbij is dat direct preventie van overbelasting wordt gerealiseerd met BackProtection hulpmiddelen. Zonder BackProtection is geen directe secundaire preventie mogelijk;

6. niet alleen veilig ruggedrag aanleren bij tillen, maar ook bij bukken, verplaatsen, duwen, trekken zitten, opstaan uit zit, knielen, opstaan uit bed en bij aan- en uit kleden. Dit lijkt ingewikkeld maar is het niet omdat overal dezelfde basisprincipes worden gehanteerd;

7. technisch ergonomische hulpmiddelen, al dan niet aan het lichaam gedragen, worden ingezet;
Rugschool met STEP GewichtHeffersTechnieken
8. de mens duidelijk gemaakt dat er aan rugklachten heel veel is te doen door hemzelf, met veilig ruggedrag in zijn werk- en thuissituatie;

9. veillig ruggedrag aangepast aan de aard van de rugklachten, bijvoorbeeld al of niet degeneratief van aard.

Lees meer en literatuurlijst:

Rugklachten STEP boek voor leken

Zin en onzin van tiltrainingen en rugscholing kort

Zin en onzin van tiltrainingen en rugscholing uitgebreid

Rugscholing gecontraïndiceerde elementen

 

 

.