STEP visie op rugklachten in 2015

wetenschappelijk bevestigdRugklachten en werking nucleus

STEP heeft altijd – sinds 1982 – de functie van de nucleus en de “nucleaire” krachten van de nucleus op zijn omgeving (wervellichaam en de omringende banden) centraal gesteld bij de primaire preventie rugklachten en de secundaire preventie rugklachten (flexierugklachten die ontstaan zijn en/of verergeren door belastingen waarbij de rug maximaal gebogen wordt). Lees daarvoor de artikelen:

1. Visuele Instructie bij primair discogene aandoeningen. Bert Bruggeman en Jan Bruggeman. Nederlands tijdschrift voor fysiotherapie 12/1982,
2. Rugscholing door de fysiotherapeut, J.H. van Dieën, Bert Bruggeman en Jan Bruggeman. Nederlands tijdschrift voor fysiotherapie 6/1988
3. Anulusdistorsie en enkeldistorsie. R. Willemsen, Bert en Jan Bruggeman. Nederlands tijdschrift voor fysiotherapie 12/1988
4. Rugscholing of behandeling, deel II”. Bert en jan Bruggeman, Fysio 2000, vol 1, nr. 2
5. en een scala aan andere artikelen die te vinden zij op Researchgate met de link: https://www.researchgate.net/profile/Bert_Bruggeman

De nucleus is bij rugklachten

de kern van de zaak

Steeds werd door STEP – op basis van o.a. wetenschappelijk onderzoek van Nachemson en Adams & Hutton (1 t/m 5) gewezen op de belangrijke rol van de nucleus bij het ontstaan en recidiveren van rugklachten als spit, ischias en hernia, waarvan afbeelding 1 en 2 goede voorbeeld.

STEP luisterde niet alléén naar wetenschappers maar vooral ook naar de signalen en verhalen van mensen met rugklachten die aangaven dat:
1. zij de rugklachten opgelopen hebben in houdingen met maximale rugbuiging
2. de huidige rugklachten vooral verergerden door houdingen waarbij de rug flink gebogen werd.

STEP ontwikkelde op basis van gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en de feedback van patiënten uit de dagelijkse fysiotherapie praktijk haar rugschool BackPerfect® waarin de STEP GewichtHeffersTechnieken de hoofdrol spelen.

Breed gedragen werd de visie van STEP echter niet. Menig Nederlandse wetenschapper riep dat het niets uitmaakte hoe je tilde en dat je de rug best in maximale gebogen houdingen mocht belasten (6). En er wordt zelfs heden ten dage door Nederlandse wetenschappers verkondigd dat rugscholing geen zin heeft en dat het niets uitmaakt hoe je tilt (7,8).rugklachten pas op met een bolle rug

Deze wetenschappers moeten op hun schreden terugkomen nu de visie van STEP breed wetenschappelijk wordt bevestigd naar aanleiding van een onderzoek over hernia’s bij astronauten (9).

Veel meer hernia’s bij astronauten

Hernia’s blijken 2,8 maal zoveel voor te komen bij astronauten (9). Een tiental vooraanstaande europese wetenschappers (afb. 3) wijt dit vooral aan versterkte hydratie van de nucleus pulposus (afb. 4) en daardoor verhoogde belastingen van het achterste deel van de tussenwervelschijf in houdingen met veel rugbuig
ing (10).

Lees meer en literatuur:

Rugklachten, STEP boek voor leken

STEP visie op rugklachten wetenschappellijk bevestigd

  • Direct advies nodig?

    Telefoon nr: 074 250 28 28

    E-mail: step@step.nl

    Of vul het contact formulier in