De meeste mensen die langdurig werken achter een beeldscherm zijn er wel eens in aanraking mee gekomen: Repetitive Strain Injury, ook wel bekend als RSI. De klachten bij RSI worden veroorzaakt door het herhaaldelijk uitvoeren van bepaalde bewegingen over een bepaalde tijdsperiode. Hierdoor ontstaan er specifieke RSI klachten in gebieden als de nek, rug, schouders, armen en handen.

Typische RSI symptomen zijn bijvoorbeeld tintelingen of een doof gevoel in handen en vingers door het langdurige gebruik van een computermuis. Ook pijnlijke schouders, schouderbladen, armen, polsen en pijnklachten in nek en rug worden vaak gerapporteerd door mensen met duidelijke RSI klachten.

Meer weten? Lees meer over ons

RSI klachten? Herken de symptomen!

De aanpak van STEP is erop gericht om RSI klachten zoals bovenstaande voorbeelden in een vroeg stadium te herkennen en verergering te voorkomen. Bewustwording van onveilig lichaamsgedrag zoals een slechte lichaamshouding tijdens het werk speelt in de STEP filosofie een uitermate belangrijke rol.

Minstens net zo belangrijk is het bieden van een goed alternatief: het aanleren van veilig lichaamsgedrag. Tijdens onze unieke cursus RSI Perfect® leren cursisten hoe zij hun individuele werkplek optimaal kunnen inrichten op basis van hun persoonlijke lichaamsmaten. Ook ontvangen zij waardevol advies over verdere maatregelen om RSI klachten te voorkomen en genezen.

RSI voorkomen door speciale RSI oefeningen

De cursus RSI Perfect® combineert theorie en praktijk. Zo ontwikkelen de deelnemers niet alleen een gedegen theoretische kennis over RSI problematiek, maar zijn zij ook in staat deze om te zetten in belangrijke basisvaardigheden. Zo kunnen zij zelf op effectieve wijze RSI klachten voorkomen of beginnende RSI symptomen in de kiem smoren.

Vaak worden speciale RSI oefeningen aanbevolen om RSI te voorkomen of in een gevorderd stadium zelfs te genezen. Nog effectiever is het aanpakken van het probleem bij de wortel, door de werkplek op correcte wijze in te richten en optimaal te gebruiken. Cursisten met RSI klachten merken hierdoor meestal dat de RSI symptomen al snel verminderen.

Vragen? Neem contact met ons op

Een eind aan verzuim door RSI symptomen en klachten

Bedrijven verdienen een investering in de cursus RSI Perfect® op termijn altijd terug. De cursus resulteert namelijk in een flinke reductie in het verzuim en de WAO-schade door RSI klachten bij medewerkers. De tips en adviezen zijn daarnaast praktisch en realiseerbaar en maken optimaal gebruik van het reeds aanwezige meubilair.

De cursus RSI Perfect® komt in sommige gevallen in aanmerking voor een vergoeding door branche-organisaties, scholingsfondsen en ziektekostenverzekeraars. Wilt u meer weten over de STEP aanpak voor preventie en genezing van RSI symptomen bij medewerkers? Laat het ons weten via step@2.step.nl of bel naar 074 – 250 28 28.