Veelvoorkomende fysieke klachten zoals RSI of rugklachten kunnen leiden tot langdurig verzuim en WAO-schade bij organisaties. Preventie van deze klachten voorkomt een dergelijk scenario en bespaart hierdoor de nodige kosten. De gespecialiseerde verzuimpreventieprogramma’s van STEP zijn dan ook zeer populair bij veel bedrijven.

De op verzuimpreventie gericht aanpak van STEP is bewezen effectief en resulteert over het algemeen in een verzuimreductie van wel 30% in vergelijking met het de voorgaande jaren. Wij trainen medewerkers in het juiste gebruik van hun werkplek en geven voorlichting over de optimale beweegpatronen. Deze verhoging van de bewustwording leidt al snel tot een duurzame gedragsverbetering en preventie van verzuim.

Meer weten? Lees meer over ons

Preventie van RSI

Een suboptimaal ingerichte werkplek vergroot het risico op RSI aanzienlijk. Het telkens weer uitvoeren van bepaalde handelingen kan op termijn pijnklachten in de nek, schouders, armen, handen en vingers tot gevolg hebben. Preventie van deze klachten is een stuk effectiever dan genezing.

In de filosofie van STEP wordt er daarom veel aandacht besteed aan het herinrichten van de bestaande werkplek om eventuele problemen al in een vroeg stadium te voorkomen. Hierbij wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van de reeds aanwezige meubels. Elk individu krijgt advies op maat op basis van zijn of haar specifieke lichaamsmaten.

Preventie van rugklachten

Ook rugklachten ontstaan vaak in de werkomgeving door foutief lichaamsgedrag en onjuiste beweegpatronen. Dit leidt meestal tot pijn aan de onderkant, het midden of de bovenkant van de rug. Rugklachten kunnen uitermate hardnekkig zijn en resulteren in een langdurig verzuim, waardoor tijdige preventie sterk is aan te bevelen.

Preventie is onder meer mogelijk door het toepassen van specifieke rugklachten oefeningen, zoals tiltraining, rugscholing en het aanleren van diverse tiltechnieken. Problemen met de rug worden op deze manier voorkomen, waardoor de arbeidsproductiviteit toeneemt en het verzuim zienderogen afneemt.

Vragen? Neem contact met ons op

Minder verzuim door primaire, secundaire en tertiaire preventie

STEP biedt diverse cursussen voor preventie van rugklachten, RSI en andere fysieke ongemakken in de werksfeer. Goede voorbeelden zijn onder meer onze cursus RSI Perfect® voor RSI en het BackPerfect® programma bij rugklachten. Voor sommige van onze programma’s kunnen wij ondersteunende subsidies voor u aanvragen.

Een investering in preventie van fysieke klachten wordt door veel organisaties al snel terugverdiend door de sterke afname van het verzuim. Wilt u aanvullende informatie of heeft u specifieke vragen over de methode van STEP? Bel ons dan op 074 – 250 28 28 of stel uw vraag aan onze medewerkers via step@2.step.nl.