preventie verzuim

Preventie van verzuim de beste strategie: 1. Voor er klachten zijn, preventie verzuim met groepsgewijze scholing 2. Als er klachten zijn, preventie verzuim met directe individuele scholing

Preventie verzuim op het werk is binnen veel organisaties aan de orde van de dag. Aan preventie verzuim is bedrijven dan ook veel aan gelegen. De unieke verzuimpreventie programma’s van STEP zijn dan een uitstekende keuze. Deze tillen de verzuimpreventie in uw organisatie onmiddellijk naar een hoger niveau.

Preventie van verzuim is een belangrijke pijler binnen de filosofie van STEP. Onze speciale verzuimpreventie tips zorgen voor een duurzame gedragsverbetering bij medewerkers. Uit statistieken blijkt dat onze aanpak gemiddeld in een verzuimreductie van maar liefst 30% resulteert ten opzichte van het verzuim op het werk in de jaren daaraan voorafgaand.

Meer weten? Lees meer over ons

Preventie verzuim op het werk

Verzuim op het werk kan velerlei oorzaken hebben. Steeds vaker maken organisaties melding van ziekteverzuim bij lage rugpijn en RSI symptomen die vaak ten grondslag liggen aan een langdurige afwezigheid van werknemers. Preventie van verzuim op het werk is hierdoor van groot belang.

In de aanpak van STEP speelt de preventie van ziekteverzuim een belangrijke rol, omdat voorkomen nu eenmaal effectiever is dan genezen. De steeds hoger wordende kosten van ziekteverzuim in Nederland vormen een aanwijzing dat de preventie van verzuim op lange termijn bovendien een stuk goedkoper is dan de behandeling ervan.

Verzuimpreventie tips: ziekteverzuim terugdringen

STEP biedt voor veelvoorkomende klachten zoals RSI of rugklachten een effectief ziekteverzuimpreventie plan. Ter preventie van verzuim door RSI helpen we werknemers bij het op de correcte wijze inrichten van hun werkplek. Hierdoor worden pijnklachten in schouders, rug, nek, handen, polsen en armen voorkomen.

Net als RSI ontstaan ook rugklachten vaak in de werkomgeving. Incorrecte beweegpatronen en suboptimaal lichaamsgedrag resulteren veelal in rugklachten. Dit kan langdurig ziekteverzuim tot gevolg hebben. De verzuimpreventie tips van STEP richten zich onder meer op het aanleren van nieuwe tiltechnieken. Deze kunnen het ziekteverzuim in veel gevallen al snel terugdringen.

Vragen? Neem contact met ons op

Preventie van verzuim: de beste methode

preventie verzuim met BackPerfect

Preventie verzuim? Leer uw medewerkers dan veilig te werken.

STEP biedt een breed scala aan cursussen voor preventie van verzuim op het werk. Denk hierbij onder meer aan ons BackPerfect® programma bij rugpijn en de cursus RSI Perfect® in het geval van RSI symptomen. Voor sommige van onze verzuimpreventie programma’s kunnen wij u helpen bij de aanvraag van ondersteunende subsidies.

Preventie van verzuim op het werk is de beste manier om hoge verzuimcijfers en WAO-schade bij bedrijven effectief terug te dringen. Heeft u aanvullende vragen over de werkwijze van STEP of wilt u graag verzuimpreventie tips ontvangen? Neem dan contact op via 074 – 250 28 28 of stuur een mailtje naar step@step.nl.