• Gegarandeerd 30% minder verzuim door preventie fysieke overbelasting

  Oplossingen om fysieke overbelasting te voorkomen worden tot nu toe met name gezocht in het aanpassen van de omgeving. De zogenaamde Technische ergonomie.
  Om fysieke belasting écht onder controle te krijgen is meer aandacht nodig voor de menselijke factor, hoe gaat men om met de activiteiten van de dagelijkse dag, de zogenaamde Human ergonomie.
  Een combinatie van deze twee vormen van Ergonomie leiden tot het beste resultaat.

  STEP biedt en integrale aanpak om fysieke klachten te voorkomen of op te lossen en daarmee de inzetbaarheid te verhogen en de kosten sterk te verlagen. Hoe pakken wij dit aan:

   

  1. Assessment fysieke belasting

  STEP doet onderzoek op de werkvloer naar zowel de technische als Humane ergonomie. U ontvangt een helder rapport en even zo heldere aanbevelingen en het rendement op korte en lang termijn van de aanbevolen acties. ‘Benieuwt hoe zo’n rapportage eruit ziet? Neem contact met ons op en we sturen u graag een voorbeeld toe.’ Wij zien het als een nulmeting en de start voor een op maat gemaakt beleid.

   

  2. Groepsgewijze trainingen

  BackPerfect, BlessurePerfect, RSI Perfect

  Trainingen worden gegeven aan alle personeelsleden en aan leidinggevenden, preventiemedewerkers, ergocoaches etc. De laatste groepen kunnen een taak krijgen om de opgedane kennis en vaardigheden te borgen. Gedragsverandering is gebaat bij een continue aandacht voor dit onderwerp. De volgende trainingen kunnen worden gegeven:

  • Groepsgewijze training voor medewerkers
  • Trainingen voor zogenaamde supervisors (leidinggevenden enz)
  • Training op de werkvloer door STEP instructeur i.s.m. supervisors
  • Leren werken met audit en checklijsten om de voortgang meetbaar te maken

   

  3. Individuele interventie

  Ondanks alle inspanningen kan het wel eens misgaan en ontstaat of dreigt er verzuim. STEP inventariseert de klacht en taxeert de noodzaak om veilig omgaan met de blessure. In een kort krachtig programma wordt mensen geleerd om overbelasting te voorkomen waardoor het verzuim of voorkomen wordt of aanzienlijk korter duurt.

   

  4. STEP Intern

  STEP Intern, een maatwerk dienstverlening waarbij zoveel mogelijk kennis binnen de organisatie beschikbaar wordt. U krijgt meer regie over preventie en oplossing van fysieke problemen. Geschikte functionarissen kunnen grote delen van STEP diensten zelf uitvoeren met altijd de mogelijkheid om overleg te hebben met een deskundige binnen STEP.

   

  STEP Innovaties:

  STEP heeft in eigen beheer diverse trainingshulpmiddelen ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om mensen inzicht te geven in veilig en onveilig lichaamsgebruik en hen dit met goede biofeedback aan te leren. De meest in het oog springende zaken zijn:

  De STEP Bodyguard.
  Een meetinstrument waarmee grafisch en visueel een koppeling gelegd wordt tussen de activiteiten die men uitvoert en hoeveel belasting dit met zich me brengt. Wordt ook gebruikt bij het Assessment maar ook tijdens trainingen, zowel groepsgewijs als individueel;

  DE STEP Bel
  Een eenvoudige druksensor die eenvoudig is aan te legen en een helder signaal geeft indien men activiteiten op een onveilige wijze dreigt te gaan uitvoeren;

  De stepfilmservice.
  Een enorme database met korte goed/fout voorbeelden van de meest voorkomende en belastende dagelijkse activiteiten. Via site maar ook per app;

  STEP E-learning
  Essentiële informatie over veilig en onveilig lichaamsgebruik, in beeld en gesproken woord, ook in het Engels met kennistoets en certificaat;

  Borging ter recidiefpreventie.
  STEP heeft aandacht voor de risico’s op recidieven. Uitval kost heel veel geld en het is derhalve zinvol om de mens die klachten heeft gehad te blijven volgen. Recidief percentages bij STEP zijn tenminste 50% lager dan bij het huidige beleid.
   

  STEP Perfect In Preventie van fysieke overbelasting

  STEP zorgt voor preventie van fysieke klachten
  STEP zorgt voor preventie van uitval bij bestaande fysieke klachten
  STEP zorgt voor preventie van verzuim bij uitval door fysieke klachten
  STEP zorgt voor preventie van herhaling van fysieke klachten

 • Testimonials

  Lees onze bijzondere klanten reacties van werkgevers en werknemers en wat STEP voor hen heeft kunnen betekenen.
  lees meer
 • Direct advies nodig?

  Telefoon nr: 074 250 28 28

  E-mail: step@step.nl

  Of vul het contact formulier in