• ALGEMENE INFO

  STEP Nederland is een landelijke organisatie met zeer bevlogen medewerkers die begaan zijn met de gezondheid van hun medemens. Zij zijn allen gespecialiseerd in het helpen van mensen bij het herstel van hun fysieke klachten, het voorkomen van (herhalingen van) fysieke klachten en daarmee het realiseren van hun duurzame inzetbaarheid in goede gezondheid.

  De STEP Nederland directie wordt gevormd door Bert Bruggeman  en Henk Jan Kooke. Bert is algemeen directeur, Henk Jan commercieel directeur.

  Accountmanager in Oost Nederland is Jan Bruggeman in samenwerking met Hans Kerkhoven en Jos Diseraad.

  Accountmanager in Midden Nederland is Gerben Geerdink.

  Accountmanager in Zuid Nederland is René Rietveld.

  Accountmanager in Noord West Nederland is Marloes Wijma.

  Het hoofdkantoor is gevestigd in Hengelo met officemanager Jolita Buddingh, met assistentie van Janine Kroezen en Katinka Wobben.

  Henk Jan werkt meestal vanuit kantoor Groningen (050-5340350) met Marianne Kooke als officemanager.

  De STEP medewerkers werken in heel Nederland op diverse eigen locaties en/of op diverse bedrijfslocaties.

  STEP Nederland werkt in België samen met STEP België, een zelfstandige organisatie onder leiding van Luc Roobrouck (info@step-belgie.com).

  Meer over de ontstaansgeschiedenis van STEP, de STEP Visie en de STEP Missie vindt u onder de bovenstaande buttons.

   

  bert bruggeman prefect in preventieEven voorstellen:

  Bert Bruggeman slaagde voor zijn opleiding tot fysiotherapeut in 1970. Hij ervoer de opleiding als wazig en had zijn twijfels over de inhoud van de fysiotherapie en manuele therapie. Logica, rationaliteit en wetenschappelijke onderbouwing ontbraken in zijn ogen.

  Dom, de fysieke belastingen van het dagelijkse leven vergeten

  “In 1980 was ik werkzaam als fysiotherapeut in een reguliere praktijk in Hengelo. Tijdens een vergadering van regionale fysiotherapeuten met een zorgverzekeraar verweet een arts aan de tafel dat een fysiotherapeut nooit kan zeggen hoelang het herstel duurt. Bij de ene fysiotherapeut  duurt een behandeling voor een tenniselleboog 6 weken bij de andere 12 weken. Ik antwoordde hem dat deze verschillen volkomen logisch waren omdat wij als fysiotherapeut geen controle over de belastingen van het dagelijks leven hebben.

  Het verhaal van de hond en de tenniselleboog

  Ik schetste hem het volgende voorbeeld. Een patiënt met een tenniselleboog is  na 5 weken bijna beter. Hij laat dan zijn hond uit die de hele tijd hard aan de riem trekt en hierdoor  overbelast hij zijn elleboog opnieuw. Zijn tenniselleboog is in volle hevigheid terug en wij  hebben opnieuw 6 weken nodig voor het herstel. Wat kunnen wij daar nu aan doen, vroeg ik mij hardop af. Direct daarna viel het kwartje. Hoe kon ik zo stom zijn, het was mijn eigen schuld dat die hernieuwde overbelasting ontstond, die overbelasting had ik moeten voorkomen.

  De fysieke belastingen van het dagelijkse leven centraal

  Vanaf die “eye opener” ben ik me gaan richten op de preventie van fysieke overbelasting in de werk- en thuissituatie.  ik ging de patiënt beschermen en leerde hem met scholing zichzelf te beschermen tegen overbelastende activiteiten tijdens het natuurlijk herstel. STEP was geboren.

  Preventie van fysieke overbelasting, ondersteuning in de wetenschap

  Ik las en lees nog steeds veel wetenschappelijke tijdschriften van Spine tot Foot and Ankle en vond hierin veel ondersteuning voor de STEP ZelfZorg en Preventie strategie. Ik ging er over publiceren in verschillende tijdschriften voor fysiotherapie. In 1991 richtte ik het tijdschrift Fysio 2000 op , waarin ik samen met Henk Jan en broer Jan tientallen artikelen schreef over ZelfZorg en Preventie van fysieke overbelasting. Naast recente publicaties is het merendeel  terug te vinden met de volgende link naar researchgate.

  Preventie, ontwikkeling van STEP hulpmiddelen, boeken en cursussen

  In de loop van de tijd ontwikkelde ik ook honderden nieuwe ZelfZorg en Preventie hulpmiddelen voor fysieke klachten van nek tot voet. Van STEP ruggordel, STEP kniebrace, STEP enkelbrace, STEP elleboogbandage tot STEP schouderbandage, STEP Bel, STEP BackPack en vele anderen. Daarnaast schreef ik boeken, stelde ik cursussen samen voor werknemers en paramedici en werden samen met anderen tientallen STEPPERS opgeleid tot ZelfZorg Instructeur. Termen als ZelfZorg Praktijk, beschermende hulpmiddelen, scholing in veilig rug- en lichaamsgebruik met BackPerfect, BlessurePerfect en RSI Perfect en niet te vergeten de STEP GewichtHeffersTechnieken en Humane Ergonomie onstonden.

  Humane Ergonomie belangrijker dan therapie

  Naarmate we er steeds beter in slaagden om de overbelasting in de werk- en thuissituatie te voorkomen, werden we ons ook steeds meer bewust van de betrekkelijke waarde van therapie in vergelijking de mogelijkheden van Humane Ergonomie (de preventie van fysieke overbelasting door de patiënt zelf in zijn werk- en thuissituatie).  Één uur therapie in de week kon bij lange na niet op tegen 168 uur gestructureerde Humane Ergonomie, zowel niet in tijd als in kwaliteit.” 

  Meer achtergrond info


  henk jan kooke prefect in preventie
  Even voorstellen:

  Henk Jan genoot in Groningen de opleiding tot fysiotherapeut. Al vroeg in zijn opleiding had hij zijn bedenkingen met betrekking tot het nut van deze vorm van fysiotherapie.

  Er ontbrak iets aan fysiotherapie

  “Tijdens mijn opleiding tot fysiotherapeut, lag ik vaak overhoop met mijn docenten. Ik had een andere mening over de therapie. We deden veel aan behandelen, weinig aan zelfredzaamheid en niks aan veilig lichaamsgebruik.

  Zelfredzaamheid met veilig lichaamsgebruik

  Toen ik eind jaren ’80 Jan Bruggeman ontmoette viel het kwartje, niet therapie maar zelfredzaamheid met veilig lichaamsgebruik was het devies. Ik heb dit aan den lijve mogen ondervinden. Jarenlange rugklachten met allerlei fysio- en manuele therapieën hielpen niets en alleen maar recidieven volgden. Met veilig ruggebruik zorgde ik er zelf voor dan mijn rugklachten verdwenen en ook dat ze sindsdien niet meer kwamen.

  Aansluitend aan deze ontmoeting nam ik contact op met Bert Bruggeman, mijn huidige compagnon. Het klikte meteen en de tijd die volgde kan ik niet bepaald saai noemen. We deden alles in het kader van een beter vak, met als hoogtepunt ons eigen tijdschrift, Fysio 2000.

  Van fysiotherapie naar bedrijfsleven

  Later ontstond er interesse vanuit het bedrijfsleven en zijn wij die weg ingeslagen. Tegenwoordig is de discussie met fysiotherapie wat op de achtergrond geraakt al staat het nog als een paal boven water dat wij streven naar een beter vak. Men kijkt wel eens vreemd op als wij zeggen ons zelf overbodig te willen maken maar het is echt zo. Dat komt voort uit een diep gewortelde overtuiging dat je mensen nooit afhankelijk mag maken van bepaalde vormen van zorg als dat niet nodig is.

  STEP Intern en zelfredzaamheid bij bedrijven

  Ons concept STEP Intern sluit aan op die overtuiging. Zelfredzame mensen in een zelfredzame organisatie. Zo realiseren wij toch stapje voor stapje dat wat STEP in de jaren 80 voor ogen had namelijk dat het recht op zelfredzaamheid elementair is. Wij zorgen bij bedrijven voor de kennis en kunde om dat te realiseren.

  Wat mij betreft ben ik blij dat ik me elke dag bezig kan houden met iets zeer zinvols.”

  jan bruggeman perfect in preventie

  Even voorstellen:

  Jan Bruggeman.  Haalde zijn diploma fysiotherapie in 1973 en een paar jaar later ook zijn diploma manuele therapie. Een bijzondere vaardigheid van Jan is het nauwkeurig kunnen plaatsen van injecties bij fysieke klachten die niet voldoende herstellen. Hij doet dit in samenwerking met artsen.

  Oprichting STEP

  “Samen met mijn broer Bert en met Hans Leusenkamp en Irma Boerkamp, 2 STEPPERS  van het eerste uur, werd in 1988  de STichting Ergonomie en Preventie (STEP) opgericht. “Het kernmotto van STEP was: de secundaire preventie van fysieke overbelasting tijdens het natuurlijke herstel van rugklachten, RSI en blessures. In 1991 werd het tijdschrift FYSIO 2000 opgericht, met als doel het verspreiden van onze boodschap.

  Bert werd de motor achter Fysio 2000 en STEP en ik bleef als STEPPER werkzaam in de fysiotherapie. Samen met Henk Jan schreven we tientallen artikelen en waren we betrokken bij de ontwikkeling van honderden producten om de preventie van fysieke overbelasting te realiseren bij rugklachten, RSI en andere blessures.Vanuit het tijdschrift ontstond een ontmoeting met gelijkgezinden. In samenwerking met deze werd in een later stadium begonnen met de primaire preventie van fysieke klachten in het bedrijfsleven.

  Primaire preventie en het bedrijfsleven

  Gezonde werknemers werden geschoold in veilig lichaamsgebruik om hiermee het ontstaan en/of de herhaling van fysieke klachten te voorkomen en zo verzuim te voorkomen en de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

  Directe Secundaire preventie en het bedrijfsleven

  Ook werd het bedrijfsleven een 24-uurs service aangeboden, werknemers met fysieke klachten konden binnen 24 uur bij STEP terecht voor bescherming tegen onveilig lichaamsgebruik en scholing in veilig lichaamsgebruik. Juist die snelheid vond STEP  erg belangrijk, mensen moesten direct weten hoe zij hun herstel positief en  negatief konden beïnvloeden. Juist hiermee was en is zeer veel gezondheids– en verzuimschade te voorkomen.

  Geleidelijk nam ik ook een rol in STEP Nederland, met name voor de acquisitie in Oost Nederland.

   

  Prventie van fysieke klachten met veilig en gezond te bewegenVisie:

  Aandoeningen van het bewegingsapparaat komen in toenemende mate heel erg veel voor. De oorzaken zijn in hoofdzaak cultureel bepaald, meer welvaart brengt meer klachten met zich mee. Grosso modo is het geen ziekte maar een gedragsprobleem, een gevolg van ons dagelijks vaak onveilig gebruik van het lichaam.

  Naast een veranderend lichaamsgebruik zorgt welvaart ook voor minder gebruik van het lichaam en daarmee minder belastbaarheid door minder training.

  Door de verminderde belastbaarheid ontstaan er meer klachten, zelfs bij lichter wordende omstandigheden van werk en privé.

  Oplopende kosten door fysieke klachten

  De maatschappelijke kosten voor deze problemen nemen jaar in jaar uit toe. Zowel in de zorg als in het bedrijfsleven lopen de kosten hoog op.

  Dezelfde maatschappij poogt voor dit maatschappelijk probleem een wenselijke maakbare oplossing te vinden in de vorm van therapieën.

  Ondanks het ontbreken van logica en bewijs voor de effectiviteit van therapieën worden er jaarlijks diverse nieuwe “revolutionaire” behandelvormen gepresenteerd. De effectiviteit  hiervan is vergelijkbaar met de effectiviteit van afvallen door een kwartier per week verantwoord te eten.

  Gedrag veranderen, niet alleen pamperen

  Onze visie is dat je gedragsproblemen ook als zodanig moet benaderen. Leer mensen hun lichaam veilig te gebruiken, belasting en belastbaarheid op elkaar af te stemmen. Met veilig lichaamsgebruik kan men zelf op een natuurlijke en verantwoorde wijze werken aan een verbetering van belastbaarheid, de preventie van klachten en snel herstel bij bestaande klachten. Neem mensen die verantwoordelijkheid niet af met alléén de suggestie van therapieën.

  Morele plicht

  Wij hebben de plicht mensen in dat proces te ondersteunen met bewustwording, kennis en vaardigheden. Hiervoor maken wij gebruik van veel wetenschappelijke kennis en onderbouwing, zeer gemotiveerde trainers, verschillende trainingsvormen, beschermende- en feedback hulpmiddelen en diverse professionele trainingstools.

   

  Missie:

  1. Voor het individu.

  Zelfredzaamheid met de preventie van fysieke overbelasting bevorderen, zowel primair, secundair als tertiair preventief, vanaf de vroege jeugd tot op late leeftijd om mensen gezond te houden en zoveel mogelijk onafhankelijk te maken van zorgverleners in het algemeen.

  2. Voor de maatschappij.

  De Zelfredzaamheid visie van STEP maatschappelijk verbreden en hiermee aandoeningen van het bewegingsapparaat en de daarmee gepaard gaande kosten structureel verminderen.

 • Direct advies nodig?

  Telefoon nr: 074 250 28 28

  E-mail: step@step.nl

  Of vul het contact formulier in
 • Testimonials

  Lees onze bijzondere klanten reacties en wat STEP voor hun heeft kunnen betekenen.
  lees meer