De Stichting Ergonomie en Preventie (STEP) werd in 1988 opgericht door de broers Bert Bruggeman en Jan Bruggeman, samen met de 2 STEPPERS van het eerste uur Hans Leusenkamp en Irma Boerkamp. De aanpak van STEP was destijds gericht op de secundaire preventie van fysieke overbelasting, iets wat later uitgebreid zou worden met onder andere primaire en tertiaire preventie.

De STEP filosofie staat in het teken van een natuurlijk herstel van RSI, rugklachten en blessures. Een boodschap die in 1991 werd verspreid middels het uitbrengen van het gerenommeerde tijdschrift FYSIO 2000. Bert Bruggeman bleef als fysio zeer nauw betrokken bij de redactie en verdere ontwikkeling van het magazine.

Meer weten? Lees meer over ons

De theoretische achtergrond van STEP en Fysio Bruggeman

De fysiotherapie opleiding van de broers Bruggeman vormde het fundament onder de latere geboorte van de STEP methode. Normaal gesproken heeft een fysio geen invloed op blessures door overbelasting of onjuiste beweegpatronen in het dagelijks leven uit te bannen. Een patiënt die na weken herstel bijna genezen is, kan door hernieuwde overbelasting een complete terugval krijgen.

Dit gegeven vormde voor Bert Bruggeman de inspiratiebron om STEP te ontwikkelen. De STEP aanpak richt zich op vroegtijdige voorkoming van fysieke overbelasting. Niet alleen in de thuissituatie, maar ook in de werksituatie. In bedrijven kan het verzuim door fysieke klachten hierdoor met wel 30% afnemen.

De STEP methode van Fysio Bruggeman

Een belangrijk basisbeginsel in de filosofie van fysio Bruggeman en een pijler van de STEP aanpak is bewustwording bij de patiënt. De juiste scholing heeft een beschermende functie tegen belastende activiteiten gedurende het natuurlijke herstelproces. Zo zullen de klachten niet verergeren, maar in combinatie met andere maatregelen snel verminderen.

Een goed voorbeeld van dergelijke scholing zijn de rugscholing, tiltraining en scholing in tiltechnieken die bij verschillende STEP programma’s worden overgebracht aan cursisten. Deze aanpak voorkomt een variëteit aan mogelijke rugklachten op de werkvloer, waardoor werknemers pijnvrij kunnen werken en werkgevers veel geld besparen door verzuimreductie.

Vragen? Neem contact met ons op

STEP ook bij RSI en blessures

De inzichten van STEP helpen echter niet alleen ter preventie van rugklachten, maar lossen ook andere symptomen zoals RSI en overige blessures op. Middels het herinrichten van de werkplek met behulp van het bestaande kantoormeubilair kan bijvoorbeeld al de nodige winst worden behaald op het gebied van kantoorergonomie.

STEP biedt diverse preventieprogramma’s aan voor bedrijven, waarvan sommige in aanmerking komen voor subsidiëring door scholingsfondsen, ziektekostenverzekeraars of branche-organisaties. Heeft u specifieke vragen aan STEP of wilt u meer weten over de voordelen van STEP voor uw organisatie? Mail naar step@2.step.nl of bel ons op 074 – 250 28 28.