• 08 SEP 16
  Fysieke belasting, de bakkersbranche loopt voorop

  Fysieke belasting, de bakkersbranche loopt voorop

  STEP pleit al jaren voor meer aandacht voor menselijk bewegingsgedrag als het gaat om het verminderen van fysieke belasting.

  De bakkersbranche is op dit gebied zeer innovatief en loopt voorop als het gaat om verminderen van Fysieke belasting.

  Na een aantal jaren onderhandelen en het laten uitvoeren van een verdiepend onderzoek naar  Arbeidsomstandigheden (link samenvatting verslag) heeft men consensus bereikt over de te volgen strategie.

  De RI&E is aangevuld met een hoofdstuk over Humane Ergonomie waarbij inzichtelijk gemaakt dient te worden hoe groot de belasting is op rug en andere delen tijdens het werk.

  Daarnaast is in de Arbocatalogus opgenomen dat men moet deelnemen aan een aantal trainingen om de fysieke belasting verder te verminderen.

  Samen met het optimaliseren van de omstandigheden denken wij dat men veel van deze branche kan leren als het gaat om duurzame inzetbaarheid.

  http://www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl/pages/95/Arbeidsomstandigheden/Trainingsprogramma-Fysieke-Arbeid-Industrile-Bakkerijen.html