• 27 AUG 15

    DUURZAME INZETBAARHEID EN SUBSIDIE VOOR BEDRIJVEN

    Duurzame InzetbaarheidASBR

    Het duurzaam inzetbaar houden van werknemers is een actueel thema. De Nederlandse overheid heeft dit sinds enige tijd als één van de speerpunten in haar beleid. Maatregelen om werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden worden vanaf 19 oktober 2015 zelfs weer voor 50% gesubsidieerd. ASBR houdt hierover een thema bijeenkomst op 29/9 en 1/10.

    Henk Jan Kooke, Directeur STEP Nederland is spreker met  een lezing over Duurzaam met veilig en verantwoord werken .